Контакти

77306, Україна Івано-Франківська обл.,

м. Калуш, вул. Промислова, 7

+380 (03472) 7-96-99

+380 (03472) 7-95-99

Факс: +380 (03472) 7-94-99

ТОВ «Калуський трубний завод» є виробником полімерних труб.

 

Якість нашої продукції - гарантія життєздатності підприємства, джерело благополуччя кожного співробітника. Створюючи якісну продукцію, ми забезпечуємо підприємству найефективнішу рекламу, формуємо його авторитет на споживчому ринку

У процесі створення продукції ми прагнемо повністю відповідати вимогам екологічного законодавства, виконувати ліцензійні зобов'язання і максимально компенсувати негативний вплив на навколишнє середовище.

 

Стратегічною метою ТОВ «Калуський трубний завод» є виробництво високоякісних полімерних труб на основі застосування сучасних технологій, високоякісних матеріалів, ефективного використання сировини та ресурсів, вдосконалення методів і засобів управління процесами і персоналом, відповідального ставлення до навколишнього середовища.

 

Наші цілі у сфері якості та екології:

● Впровадження і безперервне вдосконалення інтегрованої системи менеджменту на підприємстві та підвищення її результативності відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2011 та ДСТУ ISO 14001-2008;

● Інтеграція процедур, методів і механізмів менеджменту в галузі якості та охорони навколишнього середовища в якості обов'язкових в усі види діяльності підприємства;

● Підвищення якості продукції на основі застосування кращого вітчизняного та імпортного сировини, впровадження передових технологій, оснащення виробництва та випробувальної лабораторії новітнім обладнанням і засобами вимірювань;

● Розширення асортименту продукції з метою підвищення ефективності виробництва;

● Розвиток системи мотивації персоналу, підвищення компетентності, старанності, відповідальності та особистого внеску кожного працівника підприємства у виконання Політики і досягненні цілей у сфері ІСМ.

 

Керівництво ТОВ «Калуський трубний завод» бере на себе відповідальність за прийняття і проведення Політики в сфері якості та екології, за забезпечення функціонування та контроль результативності системи менеджменту якості та екологічного менеджменту, відповідності застосовним вимогам екологічного законодавства та іншим вимогам, пов'язаним з виявленими екологічними аспектами.

Калушский трубный завод © 2008 - 2022

Developer: O. Protchenko.